laaggeletterdheid

Eind 2019 heeft de regering in Den Haag een regionaal project voor laaggeletterdheid aangekondigd. De kaders en budgetten zijn echter te laat bekendheid gemaakt.

  • Deze kaders zijn recent uitgezet naar de centrumgemeenten. In ons geval Eindhoven. Eindhoven organiseert in maart 2020 de 1e bijeenkomst voor ambtenaren en de regionale taal co√∂rdinatoren.

  • De informatie en voorwaarden die hieruit komen zijn richtinggevend en voorwaardelijke kaders voor de besteding van de WEB middelen/uitvoering van de impuls laaggeletterdheid. In die hoedanigheid zijn deze kaders essentieel.

Bij gebrek aan een duidelijke vraagstelling voor de adviesraad is in oktober 2021 besloten dit speerpunt niet langer als zodanig te vervolgen.