Beleidsregels WMO

Op 1-1-2015 hebben de gemeenten een uitbreiding in taken gehad van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het eerst is toen de maatwerkvoorziening Begeleiding ingekocht op basis van resultaatsfinanciering. Dit houdt in dat de aanbieder een vast bedrag per maand ontvangt, ongeacht de geleverde inzet in uren/dagdelen.

Vanuit de ervaring die met dit contract is opgedaan, is de maatwerkvoorziening Begeleiding opnieuw aanbesteed (voorbereiding in 2020 + 2021, publicatie juli 2021). Een belangrijke wijziging is dat de overstap wordt gemaakt naar outputfinanciering (P(prijs) * Q (hoeveelheid)), waarbij de aanbieders worden betaald op hetgeen zij daadwerkelijk inzetten. Een ander voordeel is dat de gemeenten vanuit hun toegang beter kunnen sturen op het volume. Deze wijziging was al in gang gezet voordat er zich jurisprudentie op dit vlak ontwikkelde (mei 2021).

De vraagstelling aan de adviesraad wordt gegeven in de oplegger. De wijzigingen in de nieuwe beleidsregels (2022) ten opzichte van de oude beleidsregels (2020) zijn overzichtelijk opgenomen in wijzigingsdocument. De wijzigingen zijn ook bijgehouden in de integrale versie van de beleidsregels, zie bijlage 2. De zelfredzaamheidmatrix is gegeven in bijlage 3. Het protocol voor de hulp bij het huishouden is gegeven in Bijlage 1.