Strategische visie sociaal domein

Op 16 maart heeft de gemeente een informatief overleg georganiseerd voor de gemeenteraad. De inleidende presentatie gaf aanleiding tot enkele vragen vanuit de adviesraad, die we middels een inspreek tekst aan de orde gesteld hebben. Tijdens het overleg maar ook daarna hebben we specifieke antwoorden gekregen van de gemeente. De reactie van de gemeente is ook gegeven in deze subpagina.

Afgelopen jaren heeft Oirschot invulling gegeven aan de nieuwe taken en de transformatie in het sociaal domein. Om meer focus te krijgen op wat de gemeente samen met haar bewoners en partners wil bereiken is Oirschot gestart met een visietraject. De beleidsmedewerker gaat hierover graag in gesprek met de adviesraad. Tijdens ons overleg op 14 juni zal de gemeente een aftrap geven. De gegeven presentatie en de 4 reacties van onze leden zijn als bestand toegevoegd.

Op 12 juli heeft dit een vervolg gekregen wederom tijdens ons overleg. De gemeente heeft een update van het concept van de strategische visie (v03.2) gegeven en toegelicht. Ook de input uit de daarop gevolgde discussie heeft de gemeente meegenomen. Een nieuw concept van de strategische visie (nu ook inclusief voorwoord van de wethouder) zal nu worden geformuleerd. De volgende planning is nu afgesproken:

  • op dinsdag 7 september zal dit nieuwe concept worden gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een informatieve raadsbijeenkomst. De adviesraad heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens deze bijeenkomst bijgesloten inspreek tekst in te spreken.

  • tijdens ons overleg op 13 september zullen de laatste commentaren worden besproken en aan de gemeente worden gerapporteerd.

  • op 30 september is dit commentaar aan de gemeente gestuurd, op tijd voor de formele bespreking met de gemeenteraad op 30 november. Ons commentaar is als bijlage aan de gemeenteraadsleden gestuurd tegelijk met de formele reactie van de gemeente op dit commentaar