Update beleidsregel Schuld Hulp Verlening

Ons werd eind maart gevraagd om commentaar te geven op een voorstel voor een update van de beleidsregel voor schuld hulp verlening. De nieuwe tekst voor de beleidsregel en een was/ wordt document om de verschillen ten opzicht van de oude versie aan te geven werden aangeleverd.

Het betreft een update van de huidige beleidsregel die nodig is vanwege:

a. nieuwe landelijke wet- en regelgeving die om aanpassingen vraagt, bijvoorbeeld de wettelijke termijn vanuit de Wet gemeentelijke SHV;

b. de nieuwe kadernota armoedebestrijding. De geest van deze nota is nu ook vertaald naar de beleidsregels SHV waarin er een beweging gemaakt wordt richting preventie;

c. het toevoegen van een hardheidsclausule zodat, indien nodig, beter maatwerk geleverd kan worden.

We hebben ons commentaar besproken tijdens het overleg in april en dit is door de voorzitter verwoord in een notitie aan de gemeente. Kort na de grote vakantie is de reactie van de gemeente op ons commentaar ontvangen evenals de uiteindelijke tekst van de beleidsregel.