't Bint

Op 16 mei heeft de gemeente een informatief overleg georganiseerd voor de gemeenteraad over de toekomst van 't Bint. De aangeleverde informatie in een Raads Informatie Brief, was voor ons weer aanleiding om ook enkele uitspraken te doen en vragen te stellen. De inspreek tekst is hier gegeven. We hebben bovendien besloten om een stukje tekst te publiceren in het Weekjournaal met als titel "'t Bint moet blijven". Met name deze publicatie heeft enkele reacties per e-mail opgeleverd, die uiteindelijk resulteerde in een goede beschrijving van de huidige werkwijze en organisatie bij 't Bint. Deze e-mail correspondentie is aan de adviesraad gerapporteerd via een toevoeging aan een memo van de voorzitter aan de leden van de raad (over klachten en werkwijze), zodat ook deze later goed is terug te vinden.