Lokaal Gezondheids Beleid

De gemeente is voornemens om ons Lokaal Gezondheid Beleid weer te updaten. De adviesraad is de afgelopen enkele keren betrokken geweest bij het formuleren van het LGB (zie projecten en adviezen 2011 en2016). In juni 2021 is dit project opnieuw opgestart. De initiële presentatie is gegeven en zal vervolgd worden in september. In oktober ontvingen we de concept tekst voor het LGB en nog bijlage 2a die de verschillende benadering t.o.v het LGB van 2017 - 2020 toelicht. Het gaat hierbij vooral om de kaders en een akkoord op ambities en doelen, de uitwerking volgt nog later.