Centrum Visie en Inclusiviteit

Al enkele jaren wordt er beloofd dat er aan de Centrum Visie gewerkt zal gaan worden. Dit lijkt in 2021 eindelijk van start te komen. Eerst wordt er nog heel algemeen gesproken met alle mogelijk betrokkenen in Oirschot. Een eerste sessie vond plaats (on-line) op 14 april. De tweede sessie heeft op 12 juli plaatsgevonden.

Onze inbreng is vooral met het oog op Inclusiviteit, hoe krijgen we het centrum zo toegankelijk mogelijk voor burgers met een beperking? Alle specifieke activiteiten gericht op inclusief beleid zijn in de subpagina speerpunten verder behandeld.