beleidsregel handhaving na WMO toezicht

Op verzoek van de gemeente hebben we commentaar geleverd op de beleidsregel 'handhaving na WMO toezicht 2021'. De nieuwe beleidsregel is toegelicht in een begeleidende notitie 'Handhaving na WMO toezicht' met als subtitel 'voor transparantie en eenduidige handhaving'. Alle onderstreepte documenten zijn als bestand toegevoegd. Het wachten is nog op de reactie van de gemeente.

Gaande het proces heeft de gemeente besloten om de nieuwe beleidsregel niet in te voeren omdat er nog teveel discussiepunten waren en er toch van algemene wetgeving gebruikt gemaakt kan worden. Ons commentaar is wel doorgestuurd aan de commissie die de bijlage schrijft en deze zal alleen als kadernotitie worden uitgebracht. Het beperkte commentaar van de gemeente op ons commentaar is toegevoegd.