concept inkoop WMO begeleiding

Alle adviesraden van De Kempen is gevraagd commentaar te leveren op een nota die bedoeld is om de inkoop van WMO begeleiding voor Kempen en BOV en begeleiding Dommelvallei aan te sturen. We hebben in augustus de versie 3 van dit document rondgestuurd onder de leden en vervolgens besproken op ons overleg op 7 september. Het voorstel is om voortaan af te stappen van 'resultaatfinanciering' en over te gaan op P x Q (prestatie en tarief). Wij vonden de argumenten niet erg overtuigend en hebben (uiteraard) nog allerlei vragen geformuleerd naar aanleiding van de tekst. Het commentaar is vervolgens opgestuurd aan de gemeente.