Advies over Nieuwsbrief sociale leefomgeving

De gemeente heeft in 2020 een nieuw initiatief ontwikkeld in de vorm van een Nieuwsbrief Sociale Leefomgeving. De gemeente is voornemens om deze 4 x per jaar uit te brengen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte en hebben gemeend enkele commentaren en suggesties en vragen te moeten formuleren met name n.a.v. de nummer 3 van de nieuwsbrieven. Dit ongevraagde advies is hier gegeven.

Ook op nieuwsbrief nr. 4 hebben we gereageerd. In dit memo is tevens de reactie van de gemeente op eerder commentaar op nr 3 gegeven.