preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2020

In april 2019 is ons gevraagd commentaar te leveren op het preventie- en handhavingsplan 2019 - 2020. Dit commentaar hebben we besproken op ons onderlinge overleg in april en vervolgens naar de gemeente gestuurd. De schriftelijke reactie van de beleidsmedewerker van de gemeente is besproken tijdens het ambtelijk overleg op 6 mei en deze reactie is toegevoegd aan ons document. Enkele van onze opmerkingen zijn in de uiteindelijke tekst van het plan opgenomen. In de nabije toekomst zal dit plan worden opgenomen in het lokale gezondheidsbeleid dat over enkele jaren weer geupdate moet worden voor de periode van 2021 - 2024 (vandaar dat het voorliggende plan maar een korte looptijd heeft en niet apart met de gemeenteraad zal worden besproken).

Tijdens ons onderlinge overleg op 8 juli hebben we de reactie besproken. We blijven ons zorgen maken over de situatie in Oirschot. Onze jeugd 'wint' het van de omliggende gemeenten en dit blijft om extra aandacht vragen. Ook waren wij over een aantal van de antwoorden van de gemeente niet tevreden, aanleiding om nog een extra brief aan de gemeenteraad te sturen om ook deze raad attent te maken op de huidige gang van zaken. De brief is toegevoegd. We wachten de reactie van de gemeenteraad af.