Klachten in het sociaal domein

In de zomer van 2019 komen ons meerdere klachten ter ore over de efficiënte afhandeling van hulpvragen in het sociale domein. Mede gezien de plannen van de gemeente om de organisatie van het sociale domein voor Oirschot maken we ons hier ernstige zorgen over en hebben daarover een brief geschreven aan ons college. Onze ambtenaar heeft al antwoord gegeven op de vragen die we in de brief aan de orde gesteld hebben. Dit onderwerp heeft 2021 nog een vervolg gekregen, zie daarvoor de subpagina projecten en adviezen 2021.