beleidsregels bijzondere bijstand

De oude beleidsregels bijzondere bijstand dateren uit 2018. Wij hebben in 2018 echter geen gelegenheid gekregen om hierop commentaar te leveren!

De nieuwe beleidsregels zijn nu geordend in hoofdgroepen, waarmee meer overzichtelijk wordt beoogd. Deze hoofdgroepen zijn:

1. Algemeen

2. Medische kosten

3. Reiskosten

4. Individuele toeslagen

5. Woonkosten

6. Juridische kosten

7. Bijzondere bijstand jongeren

8. Kosten kinderopvang

9. Overige kosten

De nieuwe beleidsregels en een document dat de verschillen beschrijft (tov 2018) zijn toegevoegd. Wij hebben geen punten gevonden die commentaar behoeven.

Eind 2020 heeft de gemeente een aantal wijzigingen in de beleidsregels voorgesteld en dus werd ons weer gevraagd of we hier op- of aanmerkingen op hadden. Aangezien de meeste veranderingen uit de nationale wetgeving volgen, hadden we weinig commentaar. het enige punt van commentaar betrof artikel 28 sub3, betreffende de reisafstanden voor scholen voor kinderen. Onder een te grote afstand wordt verstaan: voor kinderen van 5 jaar tot en met 12 jaar een reisafstand van meer de 5 km en voor kinderen van 13 jaar tot 18 jaar een reisafstand van meer dan 15km.

Deze afstanden zijn voor Oirschot aan de krappe kant (Eindhoven is al gauw 20km) en bovendien zou de afstand niet afhankelijk moeten zijn van de leeftijd van het kind maar van het schooltype voor het kind (lager onderwijs of voortgezet onderwijs). Deze opmerking is per e-mail met de gemeente gecommuniceerd in dec 2020.

.

1.