advies mantelzorgwaardering

Op de valreep in december is de adviesraad gevraagd te adviseren over de voorgestelde invulling van de mantelzorgwaardering vanaf 1 jan 2020. Ter informatie kregen we (zie toegevoegde bestanden)

- regeling waardering mantelzorgers 2015

- regeling waardering mantelzorgers 2020

- de begeleidende raadsinformatiebrief

Tijdens ons overleg op 9 december hebben we kort over de voorgestelde regeling gediscussieerd en dit heeft geresulteerd in een advies (zie ook het toegevoegde bestand). Ook de reactie van de gemeente op ons advies is toegevoegd (en is over het algemeen positief!).