aanbesteding voor de Taxbus

Ons werd gevraagd na te denken over extra aandachtspunten die bij de nieuwe aanbesteding voor de Taxbus, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer voor klanten met een WMO indicatie, meegenomen moeten worden. We hebben de volgende reactie naar de gemeente gestuurd.

Reactie AZSO:

Tijdens ons overleg op de maandagavond is ook over de komende aanbesteding voor de Taxbus gesproken. Opvallend was dat enkele leden, die in de praktijk met de Taxbus te maken hebben gehad, onmiddellijk talloze voorbeelden hadden waarbij het gebruik van de Taxbus in de praktijk zeer slecht gewaardeerd werd. Zo werd er een voorbeeld genoemd waarbij een blind meisje het maximale half uur moest wachten. Voor een blinde klant is dit onacceptabel en zou er dus een uitzondering moeten kunnen worden gemaakt op de toegestane afwijkingen van de afgesproken tijdstippen. Onze ambtenaar noemde tijdens onze discussie al het voorbeeld van een klant die nadrukkelijk alleen moet reizen. Ook een dergelijke afspraak moet mogelijk zijn. Een van onze leden heeft een aantal zaken bij elkaar geschreven in de bijlage en daarin ook enkele suggesties gedaan voor aandachtspunten die bij de aanbesteding zeker aan de orde moeten komen.

Wij nemen aan dat dit voldoende input is om zeker te stellen dat er voldoende eisen gesteld worden aan de borging van de kwaliteit van de geboden ritten.