reorganisatie participatiebedrijf De Kempen

Op maandag 23 april is het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot, aangevuld met onze specialiste op dit gebied, door wethouder Caspar van Hoek en Dorien van Hall geïnformeerd over de voorgenomen reorganisatie voor de participatie in De Kempen. Op woensdag 25 april heeft vervolgens een vergelijkbare sessie plaatsgevonden bij de WVK in Bladel ter informatie van de adviesraden van de andere Kempengemeenten.

De informatie die wij al op 23 april kregen was zeer verhelderend, vooral omdat de reorganisatie voor Oirschot specifieke consequenties heeft en in feite onze samenwerking met de WSD in Boxtel hierdoor niet geraakt wordt.

Op 25 april werden de adviesraden van de Kempengemeenten gevraagd om, bij wijze van uitzondering, al een advies betreffende deze voorgenomen reorganisatie te formuleren en dit te richten aan de directie van de ISD, WVK. Normaliter adviseren wij alleen onze eigen B&W!

Omdat niet verwacht wordt dat de reorganisatie de kwaliteit en continuïteit voor de Oirschotse cliënten beïnvloed hebben wij ons advies naar de adviesraden van de andere Kempengemeenten gestuurd (begin mei) in de verwachting dat zij ons advies meenemen in een gezamenlijk advies van alle adviesraden. Ons advies is op verzoek van onze gemeente ook in een brief aan B&W gericht, zie toegevoegd bestand.