Dialoogtafels Iedereen doet mee

Teneinde invulling te geven aan onze wens om te komen tot een agenda Inclusief beleid voor Oirschot, hebben we in maart 2018, 2 dialoogtafels georganiseerd, ter weten op 5 maart in Middelbeers en op 8 maart in Oirschot. Voor de dialoogtafel op 12 maart in Spoordonk was te weinig belangstelling (wellicht omdat deze op de middag was georganiseerd ipv op de avond)!

Naast de verslagen hebben we vertrouwelijk ook de evaluatie van ZorgBelang van onze dialoogtafels gekregen en ook het verslag van de dialoogtafels in Tilburg. Omdat deze informatie vertrouwelijk gegeven is, zijn deze documenten niet op de website geplaatst. Het eindverslag zal nog worden gemaakt en op deze website worden geplaatst. Dit eindverslag zal naar de gemeenteraad van Oirschot worden gestuurd en levert op deze manier hopelijk voldoende input om te komen tot de inclusief beleid agenda voor Oirschot.