De Witte werkster

Al n 2017 heeft de SP via een raadsvoorstel het voor elkaar gekregen dat we in Oirschot gemakkelijker een beroep op hulp in de huishouding kunnen doen. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld door Den Haag. De doelstelling is vooral om de werkgelegenheid voor de hulp in de huishouding te verbeteren.

De gemeente heeft vervolgens aan de Adviesraad verzocht of we mee willen helpen om aan deze regeling ruchtbaarheid te geven, opdat er ook goedgebruik van gemaakt kan worden.

Inmiddels is echter gebleken dat de voorwaarden voor burgers om gebruik te mogen maken van deze regeling te ruimhartig waren. Het budget voor 2017 was al snel op en er moest nee worden verkocht, terwijl de burgers voor wie de regeling vooral bedoeld was er nog niet van kunnen profiteren. In feite kwam dit omdat er geen enkele indicatie nodig was en dus iedereen een beroep kon doen op deze 'goedkope' hulp in de huishouding.

Wij hebben als adviesraad aangegeven gaarne bereid te zijn om mee te helpen om meer ruchtbaarheid te geven aan deze regeling, maar dat dan eerst de voorwaarden voor deelname moesten worden aangescherpt. Hiertoe hebben we een brief aan de gemeenteraad geschreven na ons overleg in maart. Een reactie was begin april nog niet ontvangen van de gemeente.