Sportpark Moorland

De Hockey Club Oirschot en Voetbal Vereniging Oirschot Vooruit hebben nieuwe plannen geformuleerd voor het sportpark Moorland. Aangezien deze plannen aanzienlijk meer inhouden dan alleen maar hockey en voetbal voorzieningen, maar daardoor natuurlijk ook een stuk duurder zullen uitvallen, waren beide verenigingen op zoek naar support voor hun ideeën. Middels een brief aan de adviesraad hebben beide verenigingsvoorzitters de plannen beschreven. Vervolgens heeft, tijdens ons overleg op 15 mei, de voorzitter van HCO deze plannen nog nader toegelicht. De vergadering was unaniem enthousiast en stemde in met het voorstel om een ongevraagd advies aan B&W te sturen.

De plannen passen goed in het programma Vitaal Oirschot geformuleerd door de gemeente in 2016, de extra aandacht voor burgers met een beperking passen uitstekend in plannen / activiteiten in Oirschot in het kader van het Inclusief Beleid (waar wij graag een voorstel voor een agenda 22 specifiek voor Oirschot zouden zien) en wellicht is het zelfs mogelijk om in de plannen een oplossing voor een nieuw jeugdhonk voor onze jeugd in te passen.

Ook het door ons geformuleerde ongevraagde advies is hier toegevoegd.