omgevingsvisie

In februari heeft de gemeente het concept plan voor de omgevingsvisie ter inzage gelegd. Dit plan is een erg uitgebreid document, rijkelijk voorzien van foto's en tekeningen en daardoor zelfs te groot om als document te downloaden op deze website. Het plan is te vinden op een speciaal door de gemeente ontwikkelde website, te weten: www.omgevingsvisie.nl. Het plan richt zich op alle plannen voor de ontwikkeling van Oirschot, het landschap, dorpskernen en brengt het toekomstig perspectief in beeld. Ook heeft het direct betrekking op de kwaliteit van leven in de gemeente Oirschot. Het raakt daarom zijdelings ook aan de belangen van de adviesraad en het is daarom des te teleurstellend dat er met geen woord gerept wordt over het VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking.

Hierover hebben wij daarom een artikel in Mooi Oirschot geplaatst en zullen de discussie met de gemeente op dit punt aangaan. Ons artikel in Mooi Oirschot is als 'zienswijze' door de gemeente opgenomen in de verdere afhandeling van de omgevingsvisie. Eind augustus hebben we tijdens een gesprek met de betrokken ambtenaren nogmaals benadrukt dat wij vinden dat de belangen voor de medeburgers met een beperking expliciet genoemd hadden moeten worden in de tekst van omgevingsvisie. De gemeente heeft benadrukt dat dit zeker hun aandacht heeft en heeft toegezegd dat wij als adviesraad bij de uitvoering van de projecten genoemd / voorgesteld in de omgevingsvisie, de kans zullen krijgen om onze mening in deze toe te voegen.

Daarnaast hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om te benadrukken dat het goed zou zijn als er een specifieke meer jaren agenda 22 (verwijzend naar het VN verdrag) zou worden opgesteld voor de gemeente Oirschot. De gemeente wil hier gehoor aangeven en zal met voorstellen komen voor 2018. Om het een en ander nog te benadrukken zijn we voornemens om tijdens het raadsoverleg op 26 september als adviesraad in te spreken.