minimabeleid 2018-2022

Het minimabeleid voor de periode 2018 - 2022 is opnieuw geformuleerd door de ISD. Dit concept is besproken in het ISD cliënten platvorm in juni en de conclusie van het platvorm is geformuleerd in een brief van het ISD.

Vervolgens moet dit beleid nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad in Oirschot en werd ons commentaar gevraagd. Dit commentaar is geformuleerd en op 14 juli aan de gemeente gestuurd en ook toegevoegd. In september is de reactie van de gemeente op onze commentaren ontvangen.

In september heeft de gemeente raad nog toevoegende raadsbesluiten genomen. Het eerste betreft de regeling voor de 'witte werkster' en het tweede besluit de aanpassingen van het minimabeleid per 1 jan 2018. De gemeente heeft ons gevraagd mee te helpen aan het bekend maken van deze besluiten, hetgeen we graag doen via onze nieuwsbrieven gepubliceerd in het Weekjournaal. We hebben echter moeite met het voorstel voor de 'witte werkster' en willen daar eerst meer duidelijkheid over. Op dit moment wordt de voorgestelde regeling al uitgevoerd en geeft veel onduidelijkheid en misverstanden in de gemeente. Dit gaf aanleiding tot een brief aan de gemeenteraad (met kopie aan B&W). We wachten de reactie van de gemeente even af.