Lokaal Gezondheidsbeleid

In 2011 hebben we voor het eerst het lokale gezondheidsbeleid besproken met de gemeente. Dat beleid was geldig voor de periode van 2010-2014 en dus moest het gezondheidsbeleid opnieuw geformuleerd worden. De gemeente is hiermee begonnen in mei 2016 en heeft een heel traject uitgezet waarbij ook de input van de burgers uitgebreid aan de orde komt. Wij hebben de eerste plannen formeel besproken tijdens ons overleg op 13 juni. De vraag was toen vooral: Welke mogelijke thema's moeten aan de orde komen als we het over het lokale gezondheidsbeleid hebben? Vervolgens heeft de gemeente in de zomer van 2016 een symposium georganiseerd waar burgers hun input konden geven op enkele van de gekozen speerpunten. Wij hebben hier ook actief aan bijgedragen. Onze commentaren zijn door de gemeente meegenomen in de formulering van het concept "Gezond samenleven", Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Oirschot 2017 - 2020. Dit beleid vervolgens ter inzage gelegd in de maand oktober. Wij hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt om nog enkele opmerkingen en vragen te stellen, wat geresulteerd heeft in het document 'reactie op inspraak adviesraad op LGB', gedateerd op 25 okt 2016. In dit document zijn tevens de antwoorden en reactie van de gemeente opgenomen.