Koersnotitie gastvrij Oirschot

De gemeente heeft een koersnotitie geformuleerd met betrekking tot de opvang en huisvesting van asielzoekers in Oirschot. Wij hebben het concept voor dit document besproken op ons overleg op 9 mei. De Adviesraad Zorg en Samenleving kon zich goed vinden in de keuzes die Oirschot gemaakt heeft in dit document. Onze enige opmerking betrof de onderbouwing en toelichting bij het financiële plaatje. In de versie van de koersnotitie die op 7 juni tijdens het opiniërende overleg is besproken was hier uitgebreid aan tegemoet gekomen. De ze versie is al toegevoegd aan deze pagina. Voorafgaand aan deze opiniërende vergadering waren een tweetal openbare avonden georganiseerd om de koersnotitie te bespreken. Het verslag van deze avonden is ook aan deze pagina toegevoegd. Uiteindelijke besluitvorming in de gemeenteraad zal plaatsvinden op 28 juni.