Projecten en Adviezen 2016

Ook in 2016 zijn weer een aantal adviezen uitgebracht. In de subpagina's zijn deze verder beschreven en zijn ook de relevante documenten toegevoegd. De discussie over het flankerend armoedebeleid was al opgestart in 2015 en is daarom ook onder de projecten van 2015 verder beschreven.

Het project Vitaal Oirscjot omvat in feite 3 subprojecten, te weten

- het gezondheidsbeleid

- het vastgoedbeleid

- het subsidiebeleid

Voor ons was met name het gezondheidsbeleid van belang. Verdere details hierover zijn beschreven in de aparte subpagina over dit onderwerp.