verordening clientenparticipatie ISD

Een update van de Verordening cliënten participatie ISD was nodig. De nu voorgestelde tekst (zie bijlage) is door het cliënten platvorm ISD al besproken en geaccordeerd. Omdat de verordening ook in Oirschot door de gemeenteraad moet worden aangenomen is ook de WMO Adviesraad Oirschot om advies gevraagd. Dit advies / commentaar en de reactie van de gemeente en antwoord op de vragen is al toegevoegd aan dit document. Het formele advies aan B&W vanuit de WMO Adviesraad Oirschot is eveneens toegevoegd. Van belang is vooral dat de huidige vertegenwoordiging vanuit Oirschot (3 personen, waarvan 2 lid zijn van de WMO Adviesraad Oirschot en een cliënt uit Oirschot) gehandhaafd kan blijven (dit terwijl in de verordening juist om 2 cliënten en 1 lid van een 'lokaal platvorm' gevraagd wordt). Ook hebben wij onze verassing uitgesproken over de relatief hoge 'vergoeding' voor het bijwonen van de vergaderingen van het ISD cliënten platvorm.