Toekomst De Enck

In de zomer van 2015 hebben we ons zorgen gemaakt om de toekomst van ons Sociaal en Cultureel Centrum De Enck. Met name de sociale aspecten dreigen verloren te gaan omdat De Enck 'te duur' werd voor de Oirschotse verenigingen. We hebben hier kort intern overleg over gehad en hebben vervolgens verzocht om een overleg met het bestuur van De Enck (zie brief ). Dit heeft geresulteerd in een mondeling advies aan onze WMO ambtenaar, waarin we onze zorgen hebben uitgesproken en waarin we aanbevelen om met name aandacht te hebben voor de sociale functie van De Enck als ons gemeenschapshuis voor Oirschot. Dit advies is kort geformuleerd in een e-mail aan de gemeenteraadsleden die de WMO in hun portefeuille hebben, zie bijlage. Ook zullen wij als WMO Adviesraad overwegen zelf meer gebruik te gaan maken van De Enck (bijvoorbeeld voor onze onderlinge vergaderingen)