Beursvloer 2015

De informatie avond in De Enck over Eigen Regie in november 2014 was een groot succes. Daarom hebben we tijdens deze beursvloer op nieuw geprobeerd met De Enck voor 2015 hier afspraken over te maken. Helaas was De Enck niet aanwezig. Er zijn toch twee nuttige afspraken gemaakt. Op de eerste plaats heeft de burgemeester van Oirschot toegezegd dat hij een eventuele budgetoverschrijding in 2015 als gevolg van de kosten voor een herhaling van een dergelijke info avond, Bovendien is er een afspraak gemaakt de heer Johan van Genechten, om tijdens deze info het dagvoorzitter schap op zich te nemen. De heer van Genechten heeft goede ervaringen als voorzitter tijdens dergelijke info avonden. Als tegenprestatie zal Carel van de Berk gast heer worden voor museum Het Kruysenhuis.