Thema avond: EIGEN REGIE

Op 3 november heeft de WMO Adviesraad Oirschot een thema avond georganiseerd over het onderwerp EIGEN REGIE. Het wordt de komende jaren heel erg belangrijk dat de burgers bij het vragen om en het bepalen van hun zorgvraag veel eigen initiatieven tonen. Dit is van belang op alle gebieden van de komende transities, dus zowel voor de zorgvragen die voortkomen uit de AWBZ, maar ook voor de jeugdzorg en het passend onderwijs en zelfs voor de sociale werkvoorziening (de participatiewet).

De avond was een groot succes. De zaal van De Enck was voor meer dan de helft gevuld (dus ongeveer 160 personen), hetgeen voor een dergelijke activiteit heel goed genoemd mag worden. Het programma en de gepresenteerde PowerPoints zijn in de bijlagen te vinden.

Niet alle sprekers hadden een presentatie.

Van belang was natuurlijk ook de opzet van de avond waarbij er telkens muzikale intermezzo's plaats vonden en de in Oirschots zeer bekende lokale zangers optraden (Bas Verbruggen en Ongehoord), waarbij de gebrachte nummers ook nog in verband gebracht werden met de doelstelling van de avond.

Wellicht nog goed om aan te geven dat de avond mede een resultaat was van afspraken gemaakt tijdens de Beursvloer SWBO, die eerder dit jaar heeft plaatsgevonden.

Het programma van de avond was als volgt:

Opening Hans Engels, voorzitter WMO Adviesraad

Eigen Regie en de WMO Carel van den Berk, Lid WMO Adviesraad en PGB ambassadeur Per Saldo

Eigen Regie en Passend Onderwijs Addie Smolders, bestuurder SSOE, Eindhoven

Intermezzo Bas Verbruggen

Eigen Regie en PGB voorlichting Hans van der Knijff, Per Saldo

Eigen Regie en GGZ Christ Wezenbeek, Programmaleider GGzE / Markieza, Eindhoven

Intermezzo Ongehoord

Eigen Regie en ervaringen Marijke Smits, WMO Adviesraad Best

Eigen Regie en ‘De Samenleving’ JanPeter Hazelaar, Consulent AVI en Zorgbelang Brabant

Intermezzo Bas Verbruggen

Eigen Regie en ‘de Gemeente’ Raf Daenen, wethouder Gemeente Oirschot

Intermezzo Ongehoord

Afsluiting