PGGO activiteiten

In de loop van 2013 werd duidelijk dat het PGGO zichzelf zou opheffen. Afgesproken werd dat de WMO Adviesraad Oirschot de belangen van PGGO zou overnemen. Bovendien werd afgesproken dat de WMO Adviesraad Oirschot zal proberen om enkele van de speciale activiteiten van het PGGO te continueren. Dit betreft specifiek het toekennen van de Pluim aan de meest toegankelijke openbare gelegenheid in Oirschot, het organiseren van lezingen door Oirschotse gehandicapten op de lagere scholen en bovendien het publiceren van een (twee of drie?) jaarlijkse nieuwsbrief. Deze laatste wordt dan een WMO nieuwsbrief die aan alle inwoners van de gemeente Oirschot zal worden toegestuurd.

Inmiddels is afgesproken dat onze leden Ine Renders en Leo van Werde zich zullen gaan inzetten voor de toekenning van de Pluim. Carel van de Berk en Ine Renders zullen zich richten op de voordrachten op de scholen, terwijl de voorzitter samen met Ine Renders de Nieuwsbrief zal oppakken. Ook hebben we via een officieel schrijven aan Burgemeester en wethouders aangekondigd dat wij deze activiteiten van PGGO zullen gaan overnemen.