subsidie beleid Kans Plus

De cliënten van Kans Plus woonachtig in Oirschot moeten sinds begin dit jaar geheel zelf opkomen voor de kosten van deelname aan activiteiten van Kans Plus. Dit is het gevolg van het subsidiebeleid van de gemeente Oirschot. Omdat dit niet het geval is voor de inwoners van Best, ontstaat er een verschil tussen de kosten voor inwoners van deze beide gemeenten voor dezeklfde activiteiten. Verschillen zijn alleen acceptabel als deze goed uit te leggen zijn en als de geboden oplossing acceptabel is. Na bespreking van deze situatie met Kans Plus (zie verslag Ad Schoenmakers ) en de gemeente, waren wij van mening dat dit niet het geval was en daarom hebben wij ons standpunt via een formeel advies aan B&W gestuurd.