contacten met gemeenteraadsleden

Tijdens ons laatste overleg in december 2012 hebben we met name gesproken over onze relatie met de gemeenteraadsleden en de politieke partijen in Oirschot. Deze samenwerking laat nogal te wensen over (wij waren erg teleurgesteld in de betrokkenheid van de politieke partijen bij gemeentelijke activiteiten) en was de aanleiding tot een brief (gedateerd 10 dec. 2012 ) aan de raadsleden. Als snelle reactie kwam een e-mail binnen van het burgerraadslid van de CDA, die echter vooral inging op een recent incident (waarbij de gemeente raadsleden schitterden door afwezigheid). Pas in februari is een formeel schrijven, gericht aan de voorzitter van de WMO Adviesraad, ontvangen van Dorpsvisie. Dit schrijven is kort besproken tijdens ons overleg in februari, maar werd vooral gezien als een weinigzeggend commentaar en een beleefde manier om de bal toch geheel bij de WMO Adviesraad te leggen. Omdat een verdere reactie uitbleef tot in maart 2013, heeft het Dagelijks Bestuur bij de gemeente navraag gedaan. Dit resulteerde in een uitnodiging voor een overleg met de fractievoorzitters, dat echter door agenda problemen dreigde te worden uitgesteld tot in mei 2013. Gezien de dringende situatie m.b.t. het overleg met het PGGO en ook gezien 'het gebrek aan overleg' m.b.t. een recent door alle partijen ondertekend ingediend amendement over de gemeentelijke samenwerking, hebben we om urgent overleg gevraagd. Dit heeft op 15 april plaatsgevonden, waarbij 4 van de 6 fracties vertegenwoordigd waren. Het verslag van die bijeenkomst is hier beschikbaar.

Besloten is om voortaan onze adviezen niet alleen aan de gemeente te sturen maar ook een kopie ter informatie te sturen aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen die de WMO in hun portefeuille hebben. Ook zal er 1 of 2 keer per jaar een direct overleg zijn tussen de politieke partijen en de WMO Adviesraad. Beide partijen kunnen hier initiatief toe nemen en een agenda voorstel indienen.