commentaar op het ontwerpbestemmingsplan buitengebied fase II 2013

Begin januari werd ons gevraagd om commentaar te geven op een klein gedeelte uit het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied fase II 2013. Het betrof specifiek de paragraven over de inwoning. Dit commentaar hebben we netjes op tijd ingeleverd. De reactie van de gemeente op onze commentaren is ontvangen op 12 april, met de uitnodiging om op 16 april indien gewenst onze zienswijze nog te komen toelichten. Van deze gelegenheid hebben we gebruik gemaakt. Aangezien er slechts 5 minuten spreektijd was hebben we onze zienswijze ook op papier ingeleverd (zie bijlage). In grote lijnen komt het erop neer dat de formulering in de betreffende paragraaf erg outdated is en volgens ons moet worden opgeschoond met de huidige WMO richtlijnen in gedachte.

Op 18 juni is het bestemmingsplan behandeld in de raad. Ons was op dat moment niet bekend wat er met het laatste commentaar gedaan is. Kort na het overleg kregen we per brief hier toch nog een mededeling over. Deze mededeling is te vinden in het bijgesloten document, wmobestemmingsplan0001. De tekst in het plan is aangepast. In de inleiding is naar de WMO gerefereerd en met name is de tekst opgeschoond zodat deze beperkt blijft tot mantelzorg en los staat van inwoning. Met onze opmerking dat de randvoorwaarden (30 m afstand voor een bijgebouw en 80m2 voor de oppervlakte) onnodige beperkingen opleggen is niets gedaan in de uiteindelijke tekst. Kennelijke zijn dit wettelijke voorschriften waar de gemeente niet zomaar van af kan wijken.