Projecten en adviezen 2013

Een aantal projecten gestart in 2012 lopen nog door in 2013. De belangrijkste zijn natuurlijk de 3 grote WMO transities, AWBZ, Jeugdzorg en de participatie wet (die voorheen Wet Werken naar Vermogen werd genoemd). Deze 3 decentralisaties worden op deze website nog vervolgd en aangevuld in het programma van 2012.

Ook de discussie met de politieke partijen in Oirschot die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad heeft zijn vervolg gekregen in 2013, maar is verder beschreven bij dit onderwerp in 2012.

Het woningbouw programma is in 2013 nog 2 keer besproken tijdens het bestuurlijk overleg. De mededelingen en informatie beide keren gegeven door de wethouder zijn in het verslag van het bestuurlijk overleg van juni en dec 2012 terug te vinden.

De opheffing van het PGGO heeft een aantal gevolgen voor de WMO Adviesraad Oirschot. Deze zullen voor zover mogelijk in 2014 worden ingevuld (zie het nieuwe project PGGO in 2014).