Startersbeleid en loting

De WMO Adviesraad is gevraagd om commentaar te geven op de voorgestelde 'Beleidsregels loting' en de conceptnota 'startersbeleid'. De voorgestelde beleidsregels, ons commentaar lotingbeleid + de reactie van de gemeente en commentaar startersbeleid + de reactie van de gemeente is hier gearchiveerd. Wij hebben actief deelgenomen aan het opiniërende overleg dat hierover heeft plaatsgevonden.