huisvesting / functioneren Lokaal Loket

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête gepubliceerd in het WMO jaarplan 2011 hebben we de situatie rondom de huisvesting en daarmee samenhangend het functioneren van het Lokaal Loket weer besproken. Dit heeft geresulteerd in een brief aan B&W, waarin we onze zorgen (en de voorgeschiedenis) hebben uitgedrukt. Vervolgens is gesproken met de verantwoordelijke medewerker van Stichting Welzijn Best-Oirschot (Elly Brocken) en de directeur van deze organisatie (Ton Siroen) en enige weken later is het een en ander ook met de wethouder besproken tijdens het bestuurlijk overleg. Het overleg met SWBO maakte duidelijk dat er al het een en ander veranderd is in de werkwijze om de privacy van de cliënten ten waarborgen (2 personen aan het loket, voor gesprek zo snel mogelijk naar vergaderkamer) als ook aan de organisatie van het back office voor zover de huisvesting dit toelaat (huurruimtes delen met maatschappelijk werk in flex ruimtes). Bovendien is SWBO voornemens om een beleidsnota over het Lokaal Loket te maken. Als gevolg van deze overleggen hebben we toch besloten om de brief aan B&W ook door te sturen met een begeleidend schrijven aan de Stichting De Enck.