Groot Bijstervelt

In juni heeft de gemeente ons gevraagd mee te denken over de kaderstelling voor Groot Bijsterveld. Wij hebben de discussienota hiertoe uitvoerig gelezen na een toelichtende bijeenkomst op het gemeentehuis en hebben deelgenomen aan de opinierende vergadering op 11 juni. Er zijn door ons geen schriftelijke commentaren geformuleerd.