Projecten en adviezen 2012

Het eerste prpject dit jaar betreft het bespreken van de jaarplannen van de gemeente voor 2012. Uiteraard moet dit in januari gebeuren, want de jaarplannen moeten in februari door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Deze activiteit zal gedurende het jaar vervolgd worden. Rapportage staat op de subpagina.

We zijn nog steeds in discussie met de gemeente over de woningbouw plannen. Dit wordt verder beschreven in het project dat al in 2011 is opgestart.

De grote activiteit dit jaar zal zijn het volgen van de 3 grote transities die onderdeel uitmaken van de decentralisatie die dit jaar wordt ingezet. Tijdens ons overleg op 27 maart 2012 zijn formeel 3 subgroepen geinstalleerd die elk één van de transities meer in detail gaan vervolgen. Er zijn nu 3 subpagina's gemaakt voor elk van de subgroepen, waar dus de activiteiten en rapporten van die subgroep zullen worden beschreven (en gearchiveerd).

Tijdens de zomervakantie kregen we het verzoek van de ISD om commentaar te geven op het onderhandelingsdocument voor de aanbesteding van de voorziening hulp bij huishouding. Het document en ons commentaar staan in de betreffende subpagina. Na de zomervacantie hebben we nog verzoeken gekregen om commentaar te leveren op het concept voor het jeugdvisie gemeente Oirschot 2013 - 2015. Ook hiervoor is een subpagina gemaakt. Het laatste verzoek betrof commentaar op het onderdeel inwoning bij mantelzorgers. Dit is afgehandeld in begin 2013 en zal daarom ook in het programma van dat jaar worden gerapporteerd.