Woonzorgbeleidsplan 2012 - 2015

De eerste kader stellende inspraak avond voor het woonzorgbeleidsplan heeft plaatsgevonden op 15 maart. Tijdens deze avond werden een aantal stellingen besproken. De antwoorden daarop zijn gebruikt om te komen tot een eerste kader stellende notitie voor dit beleidsplan. Het concept woonzorgbeleidsplan gaf vervolgens aanleiding tot specifiek commentaar vanuit de WMO adviesraad. Dit commentaar is in november 2011 besproken met de gemeente. Uiteindelijk is het woonzorgbeleidsplan tijdens het gemeenteraad overleg van 20 december geaccepteerd.