Projecten en adviezen 2011

Belangrijkste aktiviteiten in 2011 waren de diverse beleidsplannen die geupdate moesten worden. Daarnaast hebben we op eigen initiatief ons actief bezig gehouden met de woningbouw plannen van de gemeente. Al deze aktiviteiten staan beschreven in de betreffende subpagina's en de bijbehorende documenten zijn ook daar te vinden. De activiteiten die we nog henbben ondernomen voor het lokaal loket en voor Inclusief Beleid staan beschreven in de projecten en adviezen 2009 (omdat toen deze activiteiten zijn opgestart) en het vervolg op het project voor het CJG staat beschreven in projecten en adviezen 2010 (omdat toen deze activiteit is opgestart)