Centrum Jeugd en Gezin 2010

In december 2010 werd de WMO adviesraad Oirschot door de gemeente gevraagd om mee te denken over de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De al eerder door de gemeente gerealiseerde documenten werden overhandigd. Het betrof de uitkomsten SWOT analyse en verdere aanbevelingen voor een Centrum voor Jeugd en Gezin in Oirschot, gedateerd mei 2010 en een verdere uitwerking voor dit centrum voor Jeugd en Gezin (op basis van de kaders en uitgangspunten), gedateerd september 2010.

Na lezing van deze documenten en een nader gesprek met onze vertegenwoordiger van het jongeren werk in Oirschot, heeft het Dagelijks bestuur een notitie geschreven met commentaar en suggesties. Een tweede gesprek met de gemeente vond plaats in februari 2011. Vervolgens heeft de gemeente een opiniërende vergadering georganiseerd waarbij de basis iden werden gepresenteerd en waar verder werd gediscussieerd over de voor Oirschot belangrijke aspecten. De realisatie en feitelijke opening van het CJG heeft wat vertraging opgelopen door ziekte van de betreffende ambtenaar en ook ziekte bij de ingehuurde adviserende organisatie, maar is uiteindelijk wel gelukt. De opening heeft plaatsgevonden in november 2011 met een week gevuld met speciale activiteiten (o.a. de battle voor de jeugd in de sporthal, zie foto's).