Projecten en adviezen 2010

Enkele projecten die opgestart zijn in 2009 liepen nog door in 2010 en zijn hier niet opnieuw vermeld. Het gaat dan speciaal over het project Inclusief Beleid en het project over het Lokale Loket.

In 2010 is een start gemaakt met het project Centrum voor Jeugd en Gezin. Op haar beurt loopt dit project weer door in 2011 en is beschreven in de subpagina voor het CJG.