Advies aan politieke partijen 2009

Ter voorbereiding van de gemeenteraads verkiezingen in het voorjaar van 2010, heeft de WMO Adviesraad Oirschot het nuttig gevonden om een notitie op te stellen die extra aandacht vraagt voor de WMO. Deze notitie is toegevoegd en was voor enkele politieke partijen aanleiding om de WMO uit te nodigen op hun voorbereidende besprekingen. Onze doelstelling was om op deze manier input te leveren voor de programma's van de politieke partijen zoals die voor de verkiezingen moesten worden opgesteld. Ons succes was beperkt!!