Passend Onderwijs 2013, ...

Pas dit jaar is duidelijk geworden dat als 4e transitie ook Passend Onderwijs naar de gemeente komt. Deze verantwoordelijkheid moet van de provincie worden overgenomen. Ons is in de loop van 2013 nog geen informatie gegeven, laat staan advies gevraagd, over deze transitie. Dit was aanleiding om in december ook met de verantwoordelijke ambtenaar een informatief gesprek te hebben. Er zijn samenwerkingsverbanden voor het basisonderwijs (waarbij 10 gemeenten samenwerken) en voor het voortgezet onderwijs (waarbij 13 gemeenten samenwerken). De scholen zijn nu nog aan zet, maar begin 2014 zal het overleg met de gemeenten gaan plaatsvinden. Voor dit OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) zijn richtlijnen gegeven.

In 2014 hebben wij geen specifieke aandacht aan dit onderwerp gegeven.