Adviesraad budgetten

De werkelijke uitgaven van het afgelopen jaar, het goedgekeurde budget voor het lopende jaar en de aangevraagde begroting voor het volgende jaar worden hier gegeven. In de eerste jaren van de het bestaan van de WMO adviesraad Oirschot hebben we dit niet telkens zo systematisch gedaan vandaar dat deze gegevens ontbreken.

De documenten zijn geplaatst in de subpagina 'documenten' van de pagina 'Jaarplannen / jaarverslagen / budget' en kunnen van daaruit ook worden gedownload.