PLUIM uitreikingen

De Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot heeft de uitreiking van De Pluim overgenomen van oorspronkelijk het PGGO, het gehandicapte platvorm voor Oirschot, en later de WMO adviesraad Oirschot.

Alle Pluimen die in de loop van de jaren zijn uitgereikt zijn op deze pagina genoemd en als document toegevoegd. In 2019 is naast De Pluim ook De Duim ingevoerd. Het verschil tussen beide certificaten is een verschil in beoordeling. Met De Pluim heb je het beoogde doel goed voor elkaar. Toegankelijk voor iedereen. De Duim bezitter is al een eind op weg naar toegankelijkheid voor iedereen. Deze kandidaat komt alsnog in aanmerking voor De Pluim als aan de resterende aanbevelingen is voldaan. Deze aanbevelingen staan geformuleerd in de Duim bijlage.

De Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot heeft gemeende dat de invoering van het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking, we iets strenger moeten wezen met het toekennen van De Pluim. Vandaar dat we De Duim hebben ingevoerd om toch de instelling die al een eind op weg is naar toegankelijkheid toch te kunnen waarderen.

2008: Gasterij De Beurs

2008: Scoutinggroep St. Odulphus

2009: museum de Vier Quartieren

2010: Versplein De Poort

2010: Bouwmarkt Multimate

2011: Boekhandel De Croon

2011: Restaurant De 3 Cronen

2012: Modehuis De Laat

2015: Sporthal De Kemmer

2016: Buurthuis Den Heistal

In 2019 hebben we de eerste Duim uitgereikt.

2019: De Moriaan B&B

Meer recent is ook beschreven waar en wanneer we wel of geen succes hadden.

2015: Een eerste poging om een groot winkelbedrijf hiervoor in aanmerking te laten komen is helaas niet gelukt. De door ons gevraagde aanpassingen waren kennelijk al teveel gevraagd. Vervolgens hebben we besloten om eens goed naar onze sporthal De Kemmer te gaan kijken. Daar bleek al heel erg veel goed onder controle te zijn (toiletten, kleedkamers, toegankelijkheid binnen). Er was nog een punt waar we niet 'tevreden' waren en dat betrof de toegankelijkheid van de hal zelf. De buitendeur was voor rolstoelgebruikers niet te openen. Gelukkig was de gemeente in zeer goede samenwerking met de beheerder bereid hier een goede oplossing voor te vinden, die nu ook daadwerkelijk is aangebracht. Kortom voldoende aanleiding om in oktober 2015 de Pluim uit te reiken aan sporthal De Kemmer. Ook het persbericht is hier gepubliceerd.

In 2016 hebben we de pluim wederom kunnen uitreiken. Deze keer is kritisch gekeken naar buurthuis Den Heistal. Na zeer geringe aanpassingen is ook deze locatie geschikt bevonden en kon op 31 oktober de Pluim officieel worden uitgereikt. Ook het persbericht is hier gepubliceerd.

2017: Helaas is 2017 geen vruchtbaar jaar geworden voor de Pluim uitreiking. Onze eerste poging om de oude kerk in Oostelbeers die tot ontmoetingscentrum is omgebouwd een pluim te geven is mislukt, omdat bij nadere keuring bleek dat toch niet alle voorzieningen voldoende aanwezig waren en met voldoende ruimte waren uitgevoerd. Ook een tweede poging om heet gebouw van de KBO aan de Vieruitersten te beoordelen leverde geen goed genoeg resultaat op. We zullen ons in 2018 gaan bezinnen op de voortzetting van de Pluim uitreiking, mede omdat Ine Renders die dit programma jarenlang getrokken heeft, er een punt achter gaat zetten. We zijn al aan het nadenken over een vervolg actie.

In 2018 hebben we een schouw uitgevoerd bij De Molen in Spoordonk. Hoewel veel elementen aanwezig waren vonden we toch het geheel niet voldoende voor een Pluim. Onze bevindingen zijn in een brief aan de molen in Spoordonk beschreven.

In 2018 hebben we ook de B&B bij de cultuurboerderij in Westelbeers geschouwd. Ook daar hebben de eigenaren goed hun best gedaan , maar vonden we toch te veel bezwaren om tot uitreiking van een Pluim over te kunnen gaan. Onze bevindingen zijn in een brief aan de cultuurboerderij beschreven.

In 2020 is de nieuwe Pluim werkgroep opgestart en heeft begin 2021 3 mogelijke locaties die in aanmerking komen voor een Pluim geschouwd. De eerste Pluim is nu uitgereikt in oktober 2021 en wel aan 't Bint op de markt.