Onderlinge vergaderingen: agenda + verslagen

Alle vergaderdata en agenda's, zowel in het verleden als in de toekomst, voor de adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot staan hier vermeld. De plaats van vergadering is De Enck, De Poort, Oirschot. We vergaderen altijd op maandag. Aanvang is al om 19:15 uur, om tijdig klaar te zijn en niet de gehele avond in beslag te nemen. Omdat de vergaderingen openbaar zijn worden deze niet alleen op deze website aangekondigd, maar als het lukt ook op de website van de gemeente Oirschot (en dus ook in het Weekjournaal).

Zo kort mogelijk na iedere vergadering worden de verslagen op de website gepubliceerd. Voor recente vergaderingen zijn dat vaak nog de concept verslagen. Deze worden uiteraard tijdens het volgende overleg besproken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens als definitief verslag gepubliceerd.

Recente agenda's en verslagen zijn op de website geplaatst als ze onderstreept zijn. Door te klikken op de onderstreepte datum open u de betreffende agenda / verslag.

Agenda Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot:

Verslag Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot:

Oudere verslagen en agenda's zijn in de subpagina 'documenten' te vinden. De "x" in de cellen van de toegevoegde tabel geeft aan dat de documenten geplaatst zijn op deze website.