Bestuurlijk Overleg: agenda, verslagen, actiepunten

De verslagen van het bestuurlijk overleg zijn hier vermeld en indien beschikbaar hier ook geplaatst. Het bestuurlijk overleg vindt altijd twee keer per jaar plaats.

In 2015 is besloten om een aparte actiepunten lijst te gaan bijhouden. Dit was nodig omdat het anders een half jaar kan duren voordat actiepunten, afgesproken tijdens het overleg, weer aan de orde komen. De actiepunten lijst wordt nu regelmatig besproken tijdens het ambtelijk overleg, hetgeen de voortgang duidelijk ten goede komt. In de tabel wordt de actiepunten lijst regelmatig geupdate zodat altijd de laatste stand van zaken gevonden kan worden.

Recente verslagen en actiepuntenlijsten zijn op de website geplaatst als ze onderstreept zijn. Door te klikken op de onderstreepte datum open u de betreffende agenda / verslag.

Agenda bestuurlijk overleg

Verslag bestuurlijk overleg

Actiepunten bestuurlijk overleg

Oudere verslagen en actiepuntenlijsten zijn in de subpagina 'documenten' te vinden. De "x" in de cellen van de toegevoegde tabel geeft aan dat de documenten geplaatst zijn.