Presentatie

Op 6 november 2018 hebben we als gehele adviesraad kennisgemaakt met de nieuwe (burger)gemeenteraadsleden. Tijdens dit overleg hebben we een korte presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de adviesraad en de actuele aandachtspunten zijn kort besproken.

Tijdens ons overleg op 13 november 2017 heeft onze nieuwe burgemeester, Judith Keijzers, ons vereerd met een bezoek tijdens ons overleg ter kennismaking met de Adviesraad. Tijdens dit overleg hebben we een korte presentatie gegeven die ook hier is toegevoegd.

Ook in 2014 hebben we ons (nog steeds als WMO adviesraad) voorgesteld aan de nieuwe gemeenteraad en wel op 1 dec 2014. De presentatie zoals besproken tijdens dit overleg is hier toegevoegd. De belangstelling vanuit de politieke partijen was gelukkig zeer goed te noemen en een levendige discussie heeft aansluitend aan de presentatie plaatsgevonden.

Op 14 september 2010 hebben we een speciale informatieve raadsvergadering georganiseerd, waarbij de toenmalige WMO Adviesraad Oirschot zich heeft gepresenteerd aan de (nieuwe) gemeenteraadsleden. De nieuwe gemeenteraadsleden zijn in de zomer van 2010 aangetreden en hadden tot op dat moment nog maar weinig gelegenheid gekregen om kennis te maken met de WMO adviesraad. Ter voorbereiding van deze avond hebben wij een notitie opgesteld die de WMO adviesraad al positioneert en bovendien hebben wij een presentatie voorbereid om de WMO adviesraadsleden voor te stellen en iets te vertellen over het programma en de doelstellingen op dat moment. Beide documenten (de notitie en de presentatie) zijn hier gegeven (en kunt U oproepen door op het onderstreepte woorden te klikken), omdat het natuurljik ook voor anderen een goede manier is om kennis te maken met de WMO adviesraad Oirschot. De documenten zelf staan in de subpagina 'documenten' van de pagina 'WMO Adviesraad Oirschot' en kunnen van daaruit ook gedownload worden.