Organisatie

De oprichting, organisatie en het functioneren van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot is in een tal van documenten beschreven. Deze documenten worden hier kort beschreven en zijn op te roepen door op de onderstreepte link naar het document te klikken..

Al in 2008 heeft de gemeente Oirschot formeel besloten tot de oprichting van de WMO Adviesraad Oirschot. Dit stond beschreven in de verordening clientenparticipatie WMO Oirschot 2008. In 2015 moest, vanwege de invoering van de WMO 2015, de naamgeving van de Adviesraad worden aangepast en is de verordening cliënt participatie sociaal domein 2016 opnieuw beschreven en door de gemeenteraad aangenomen op 15 december 2015.

De organisatie en het functioneren van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot staan uitvoerig beschreven in het document "Organisatie en het functioneren van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot, zie bijlagen onderaan deze blz., waarin de volgende hoofdstukken zijn opgenomen:

    • Uitgangspunten

    • Het functioneren van de sociaal domein sectoren

    • Dagelijks Bestuur

    • P & R functie

Het document geeft de plaats en de verantwoordelijkheid en de taken van de Adviesraad, somt alle sociaal domein sectoren op die vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad , geeft de taken voor de vertegenwoordigers van deze sectoren, geeft de taken van het Dagelijks Bestuur, en beschrijft de P&R functie voor de Adviesraad.

De meer formele afspraken voor de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot staan in het Huishoudelijk reglement en de declaratieregeling, voor de Adviesraad . Met name het huishoudelijk reglement beschrijft de begripsbepaling, de doelstelling, de taken, de samenstelling, de zittingsduur, de afspraken over de werkwijze en de vergaderfrequenties en de besluitvorming.