Woningbouw programma Oirschot

Al vanaf 2018 heeft de Adviesraad het woningbouw programma voor Oirschot als Speerpunt opgenomen. Voortgang is echter zeer langzaam en wachtte op initiatieven van de gemeente. Medio 2019 heeft een externe adviseur de opdracht gekregen om invulling te geven aan dit programma. Er is een fors extra budget beschikbaar gesteld en er moeten boven de eigen uitbreidingsplannen van Oirschot ook nog extra woningen vanuit de behoefte van de regio in Oirschot geplaatst worden. In totaal 1500 woningen de komende jaren. Waar moeten die komen en wat voor woningen zijn dit?
Eind 2019 een eerste gesprek gehad met deze adviseur en op 29 jan 2020 een eerste werksessie overleg. Zie verslag.
De verdere activiteiten specifiek voor dit speerpunt zijn onder de projecten in de betreffende subpagina beschreven.
ĉ
Hans Engels,
21 feb. 2020 03:38
Comments